×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MİSYON VE VİZYON
MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Ülkemizde sağlık hizmetlerini geliştirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak, yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren ve liderlik özelliğine sahip nitelikli profesyonel sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

VİZYON

Sağlıkta uygulama odaklı kalifiye/yetişmiş personelle öncü bir eğitim kurumu olmak.

TEMEL DEĞERLER

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,
  • Milli ve manevi değerlere bağlılık,
  • Ehliyet ve liyakat,
  • Yapılan işlerde şeffaflık,
  • Hoşgörü, nezaket, saygı,
  • Birlik, beraberlik, katılımcılık,
  • Öğrenci odaklılık ve
  • Yenilikçilik ve yaşam boyu öğrenme.

HEDEFLER

Yüksekokulumuz, Türkiye’de önde gelen ve global standartlarda eğitim programları geliştirerek, mezunları tercih edilen ve aranan; ulusal ve uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip olmayı hedeflemektedir.