×
TUR
KAYÜ Anasayfa
SAĞLIK BECERİ LABORATUVARI
SAĞLIK BECERİ LABORATUVARI

Eğitimde dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte simülasyona dayalı eğitim; yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme tarzlarına uygun ortamların yaratıldığı ve her öğrencinin öğrenmesine fırsat tanıyan, eşitlikçi öğretim yöntemidir.

Sağlık Beceri Laboratuvarımızda; ileri düzey simülasyon maketi, bir çok eğitim maketi ve hastane ortamında bulunması gereken sarf malzemeler yer almaktadır. Öğrencilerimiz, kliniklere çıkmadan önce laboratuvarımızda mesleki yeterliliklere yönelik bilgi, tutum ve davranış kazanabilmektedir.